Szociális szakemberek akkreditált továbbképzése

Mínősített választható továbbképzések

Regisztráljon előzetesen arra a képzésre amely iránt érdeklődik.

 Figyelem!

Jelentkezés előtt kérjük mérlegelje, hogy egy esetleges koronavírus miatt bevezetett korlátozás következtében részben vagy az egész képzés ideje alatt, áttérhetünk távoktatásba a vonatkozó rendeletek szerint!

Kiégést megelőző (Burn Out) tréning

A program címe: Kiégést megelőző tréning- A személyes gondoskodást végző személyek lelki terheinek oldása- a burnout szindróma megelőzése és kezelése

A program célja: A segítői személyiség karbantartása, egyéni elakadások feldolgozása, segítői munka hatékonyságának fejlesztése.

A személyes gondoskodást végző személyek munkájuk révén fokozottan ki vannak téve azoknak a mentális egészséget veszélyeztető folyamatoknak, amelyek kellő odafigyelés, megfelelő rekreáció nélkül komolyan veszélyeztethetik a lelki egészséget. Fontos tehát, hogy a segítő szakemberek kellő tudatossággal, felkészültséggel, konkrét gyakorlati tudással rendelkezzenek arról, hogy hogyan lehet a kiégést megelőzni, illetve a kezdeti fázisban kezelni, lassítani. Ellenkező esetben a kiégés személyiségtorzulást, a munka színvonalának csökkenését, legrosszabb esetben olyan irreverzibilis állapotokat alakíthat ki, amelyek az egyén életét krízisbe sodorhatják, és sokszor az egyetlen megoldás a pálya elhagyása lehet.

A személyiségfejlesztő burn-out tréning egy olyan intenzív csoportmunka, amely hozzásegíti a szakembereket, a segítő személyes gondoskodásban dolgozó egyéneket a szakmai személyiségük karbantartásához. A közös tevékenységek, gyakorlatok oldják a személyiséget terhelő feszültségeket, biztonságos keretet nyújtanak a szakmai-élethelyzeti elakadások megoldásához. A bizalmi légkör, a csoporttagokkal közösen megélt univerzalitás érzése, az egység-élmény, olyan személyiségformáló erő, amely hatását a jövőben is érvényesíteni képes. Csoporttöbbletként jelenik meg az is, hogy a résztvevők egyéni tapasztalatai, pozitív megoldásai a közös tudás részévé válhatnak. A tréning komplex módon igyekszik megragadni a burn-out jelenségét, és holisztikus szemlélettel közelíti meg azt. Ily módon a fizikai, lelki és értelmi szinten megnyilvánuló jelenségeket azonosítja, de ugyanakkor egy egységes rendszerben elhelyezve keres megoldásokat a prevencióhoz és a kezeléshez. A személyiségfejlesztő foglalkozás módszer és eszköztárát tekintve széles spektrumban mozog, amely önmagában véve is tekinthető a burn-out egyik megoldási módjának.

A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó A program által közvetlenül érintett munkakörök: (Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén töltendő ki.): – A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, családés gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat.

A képzést tartja: Gesztelyi Tamás

A szerezhető továbbképzési pontérték: 32

A program időtartama: 30 óra

A program tervezett helyszíne: országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft

A továbbképzést szervező neve, telefonszáma és e-mail-címe:

Kiss József 06 70 771 4285 kortarsak@kortarsak.hu

A program engedélyszáma: S-09-018/2021

A program minősítése érvényes: 2024. június 30.

Konfliktus kezelés tréning

A program címe: Személyes gondoskodást végző személyek konfliktuskezelő technikájának fejlesztése, a hatékony együttműködés érdekében

A program célja: A hatékony konfliktuskezelés kapcsolatfejlesztő lehetősége.

A személyes gondoskodást végző személyek munkájuk során fokozottan ki vannak téve a különböző konfliktusokat okozó helyzeteknek, amelyek fokozottan megterhelik a mentális egészséget és a hatékony munkavégzést. Ezek a konfliktusok elsősorban interpeszonális kapcsolatokban jelennek meg, de egyre gyakoribb az intraperszonális, belső szakmai dilemma és a bizonytalanság megélése. A konfliktusok következtében, a kezeletlen helyzetből kialakuló feszültségek csökkentik a munkatársak energiakészletét, figyelmét, csökkennek az együttműködések a szakmai interakciók, aminek következménye a szakmai szolgáltatás minőségromlása. Legrosszabb esetben olyan irreverzibilis állapotokat alakíthat ki, amelyek az egyén életét krízisbe sodorhatják, és sokszor az egyetlen megoldás a pálya elhagyása lehet.

Ezek megelőzésére és hatékony kezelésére ad önismeret fejlődési lehetőséget és módszertani, technikai támogatást a 30 órás szakmai személyiségfejlesztő tanfolyam. Fontos cél, hogy a segítő szakemberek kellő tudatossággal, felkészültséggel, konkrét gyakorlati tudással rendelkezzenek arról, hogyan lehet egy kialakuló konfliktusos helyzetet olyan hatékonysággal kezelni, hogy az ne destrutívan, hanem konstruktívan, tehát ösztönzően, fejlesztően hasson a munkatársi kapcsolatra. Mindezt figyelembe véve, a tanfolyam tematikájában, a csoportkeretek és szabályok kialakítását követően, foglalkozunk a konfliktusok dimenzióival egy strukturált probléma térkép elkészítésével, amely alapja lesz a későbbi szituációs munkáknak. Figyelmet fordítunk a csoporttagok erőforrásainak feltárására, amelyet a megküzdési (cooping) és a reziliencia (RQ) teszttel mérünk fel, és személyre szabva értelmezünk. Ezen eredmények ismerete már előre jelezheti a konfliktuskezelő készség működését. Nagy hangsúlyt kap a Thomas-Kilmann-féle öt konfliktuskezelő technika megismerése, és hatékony alkalmazása a különböző nehéz helyzetek kezelésére és feloldására. A résztvevők képet kapnak az alternatív technikákról is, mint mediáció és resztorativitás, amelyek segítségével inkább a szemléletet tervezzük kialakítani, ami a mindennapi munkájuk során segíti őket a kapcsolataikban előforduló nézeteltérések elsimításában.

A közös tevékenységek, gyakorlatok oldják a személyiséget terhelő feszültségeket, biztonságos keretet nyújtanak a szakmai-élethelyzetben megjelenő problémák kezelésében. Csoporttöbbletként jelenik meg, hogy a résztvevők egyéni tapasztalatai, pozitív megoldásai a közös tudás részévé válhatnak. A tréning komplex módon ragadja meg a konfliktuskezelés összetett jelenségét, és egy perspektíva váltás segítségével bemutatja, hogy a megfelelően kezelt konfliktus, hogyan tudja a kapcsolati fejlődést biztosítani.

A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó

A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, családés gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

A képzést tartja: Gesztelyi Tamás

A szerezhető továbbképzési pontérték: 32

A program időtartama: 30 óra

A program tervezett helyszíne: országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft

A továbbképzést szervező neve, telefonszáma és e-mail-címe:

Kiss József 06 70 771 4285 kortarsak@kortarsak.hu

A program engedélyszáma: S-09-026/2021

A program minősítése érvényes: 2024. június 30.

Csoportos szupervízió

A program címe: Csoportos szupervízió személyes gondoskodást végző szakemberek számára

A program célja: A segítői személyiség karbantartása, egyéni elakadások feldolgozása, segítői munka hatékonyságának fejlesztése.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a segítő szakmában, a saját személyiségükkel dolgozó szakemberek szakmai személyiségének fejlesztése, a reziliencia képesség erősítése, a kiégés folyamatának lassítása. Ennek egyik hatékony eszköze a szupervízió, ami egy szabályozott tapasztalati tanulási folyamat a szakmai személyiség „karbantartása” érdekében. Célja a munkahelyi elakadások feldolgozása, rálátással, átkeretezéssel, reflexióval.

A foglalkozásokon résztvevők, modellhelyzetekben ismerhetik meg a szupervízió folyamatának minden egyes mérföldkövét, a kapcsolati szerződés megkötésétől, a helyzet bemutatásán, a szupervíziós kérdés feltevésén, a módszertani elemek alkalmazásán keresztül, a felismerés, a rálátás és a perspektíva váltás kialakításáig.

A feldolgozott helyzeteken keresztül világossá válik, milyen különbségek és azonosságok vannak a szupervízió és az esetmegbeszélés között. A résztvevők megismerik az egyéni-, csoport- és teamszupervízió közötti különbségeket, például a behozott témák, a feldolgozás mélysége, a dinamika megjelenése és a perspektívák megjelenése, valamint a reflexiók megfogalmazása szempontjából.

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások résztvevői megélik, hogy a szupervíziós munka során az „itt és most”-ban megjelennek a behozott helyzethez kapcsolódó érzelmek, amelyek képtelenné tesznek a munkahelyi elakadásaink kezelésében. Az érzelmek felismerése, megfogalmazása és az ezekhez kötődő nehéz helyzeteink tudatosítása segít, hogy szakmailag fejlődjünk, szakmai kompetenciánk megerősödjön, és képessé váljunk nehéz és megterhelő helyzeteket és eseteket hatékonyan és eredményesen kezelni.

A személyiségfejlesztő foglalkozásokon bemutatásra kerülnek a szupervíziós munkában alkalmazható eszközök és módszerek, amelyek a megértést segíthetik. Ezek lehetnek, többek között a dramatikus elemek, szituációk megjelenítése, szerepek felcserélése, szimbólumok, imagináció, jövőképzés, rajzolás, egyéni és csoportjátékok, feladatok.

A szupervíziós gondolkodás kialakítása, a perspektíva váltás képességének gyakorlása, jelentősen elősegíti a szakmai munkát, a segítő személyiség eszközeinek kiegyensúlyozott alkalmazását.

A program lehetőséget biztosít az esetfeldolgozás mellett olyan segítői skillek, kompetenciák fejlesztésére, tapasztalatok, ismeretanyagok cseréjére, amelyek hosszú távon is hatnak és segíthetik a résztvevőket a színvonalas szakmai munka végzésében.

A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó

– A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, családés gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

A képzést tartja: Gesztelyi Tamás

A szerezhető továbbképzési pontérték: 32

A program időtartama : 30 óra

A program tervezett helyszíne: országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft

A továbbképzést szervező neve, telefonszáma és e-mail-címe:

Kiss József 06 70 771 4285 kortarsak@kortarsak.hu

A program engedélyszáma: S-09-017/2021

A program minősítése érvényes: 2024. június 30.

Team szupervízió

A program címe: Teamszupervízió a személyes gondoskodást végző szakemberek team-hatékonyságának fejlesztésére

A program célja: Munkatársak kooperációjának javítása, teamerőforrások feltárása, vezető-team kapcsolata, szerepek tisztázása.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a segítő szakmában, a saját személyiségükkel dolgozó szakemberek szakmai személyiségének fejlesztése, a reziliencia képesség erősítése, a kiégés folyamatának lassítása. Ennek egyik hatékony eszköze a szupervízió, ami egy szabályozott tapasztalati tanulási folyamat a szakmai személyiség „karbantartása” érdekében. Célja a munkahelyi elakadások feldolgozása, rálátással, átkeretezéssel, reflexióval.

A foglalkozásokon résztvevők, modellhelyzetekben ismerhetik meg a team szupervízió folyamatának minden egyes szakaszát, a kapcsolati szerződés megkötésétől, a helyzet bemutatásán, a szupervíziós kérdés feltevésén, a módszertani elemek alkalmazásán keresztül, a felismerés, a rálátás és a perspektíva váltás kialakításáig.

A résztvevők megismerik az egyéni-, csoport- és team szupervízió közötti különbségeket, például a behozott témák, a feldolgozás mélysége, a dinamika megjelenése és a perspektívák megjelenése, valamint a reflexiók megfogalmazása szempontjából.

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások résztvevői megélik, hogy a szupervíziós munka során az „itt és most”-ban megjelennek a behozott helyzethez kapcsolódó érzelmek, amelyek képtelenné tesznek a munkahelyi elakadásaink kezelésében. Az érzelmek felismerése, megfogalmazása és az ezekhez kötődő nehéz helyzeteink tudatosítása segít, hogy szakmailag fejlődjenek, szakmai kompetenciáik megerősödjenek, és képessé váljanak nehéz és megterhelő helyzeteket és eseteket hatékonyan és eredményesen kezelni.

A feldolgozott helyzeteken keresztül tudatossá és kezelhetővé válnak az együttműködési lehetőségek, a szervezeti és egyéni kommunikáció folyamatai, a vezetők és a team működése és az erőforrások optimalizálása.

A személyiségfejlesztő foglalkozásokon bemutatásra kerülnek a szupervíziós munkában alkalmazható eszközök és módszerek, amelyek a megértést segíthetik. Ezek lehetnek, többek között a dramatikus elemek, szituációk megjelenítése, szerepek felcserélése, szimbólumok, imagináció, jövőképzés, rajzolás, egyéni és csoportjátékok, feladatok.

A szupervíziós gondolkodás kialakítása, a perspektíva váltás képességének gyakorlása, jelentősen elősegíti a szakmai munkát, a segítő személyiség eszközeinek kiegyensúlyozott alkalmazását. A program lehetőséget biztosít a teamben működéshez szükséges skillek, kompetenciák fejlesztésére, tapasztalatok, ismeretanyagok cseréjére, amelyek hosszú távon is hatnak és segítik a résztvevőket, hogy segítő munkájukat egy hatékony csapatban, támogatói szakmai vezetéssel tudják végezni.

A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó

A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, családés gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

A képzést tartja: Gesztelyi Tamás

A szerezhető továbbképzési pontérték: 32

A program időtartama: 30 óra

A program tervezett helyszíne: országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft

A továbbképzést szervező neve, telefonszáma és e-mail-címe:

Kiss József 06 70 771 4285 kortarsak@kortarsak.hu

A program engedélyszáma: S-09-019/2021

A program minősítése érvényes: 2024. június 30.

Jelentkezési Űrlap

 Figyelem!

Jelentkezés előtt kérjük mérlegelje, hogy egy esetleges koronavírus miatt bevezetett korlátozás következtében részben vagy az egész képzés ideje alatt, áttérhetünk távoktatásba a vonatkozó rendeletek szerint!

Jelentkezési lap

Kérdésed van?

Ha bármilyen kérdés merült fel benned írj bátran!

Iroda

4028 Debrecen, Piac u. 28/C.

Telefonszám

(+36) 70 771 4285

Email cím

kortarsak@kortarsak.hu

Kövess minket!

Bankszámla szám:
11738008-20062802-00000000
Adószám:
18547838-1-09
Oldalt készítette
megjelenekaneten.hu