Jóvátételi Program

Szabadság vagy rabság? – Jóvátételi program a börtönben

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös szervezésében drog- és bűnmegelőzési felvilágosító előadásaként működik, azóta is egy Együttműködési Megállapodás alapján.

2018 Komplex összefoglaló-Jóvátétel

Szabadság vagy rabság? – Jóvátételi program a börtönben

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum középiskolás fiatalokat toboroz az Intézetben megvalósuló prevenciós és információs előadásra. Ezen program alkalmával a középiskolás fiatalok és velük foglalkozó pedagógusok, iskolai pszichológusok, drogügyi koordinátor szakemberek számára bűnmegelőzési és drogprevenciós felvilágosítást nyújt.

A Bv. Intézet biztosítja a programra érkező középiskolás fiatalok belépését az intézetbe előzetes egyeztetés alapján. A belépő személyek ruházatát és csomagjait szemrevételezéssel és technikai eszközzel ellenőrzi.

A jóvátételi program az Intézet bemutatásával kezdődik, melynek során egy figyelemfelkeltő előadást hallgathatnak meg a jelenlévők.

Ezt követően a fogvatartottak saját sorsuk, élettörténetük bemutatásával hívják fel a jelenlévők- elsősorban a középiskolás fiatalok figyelmét a veszélyeztető körülményekre. A Jóvátételi program egy intézet látogatással fejeződik be.

A program célja egyrészről, a fogvatartottak önként, bűnbánást tanúsítva saját sorsuknak bemutatásával hívják fel a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek figyelmét a kábítószer használat veszélyeztető körülményeire, negatív hatásaira, a társadalom által elvárt normák, jogkövető magatartás szükségességére. Másrészről, a programban résztvevő középiskolás fiatalok, a figyelemfelhívó előadás és börtön megtekintésének hatására, feltételezhetően nem nyúlnak tiltott drogokhoz és nem keverednek bűncselekménybe.

A program célcsoportja:

 • Fogvatartottak, akik önkéntesen vállalnak előadásokat.
 • Középiskolás fiatalok, akik a programra jelentkeznek, valamint pedagógusok, akik kísérik a fiatalokat.

A program tartalma:

 1. Börtönben: A program során a fiatalok előadásokat hallgatnak, beszélhetnek a fogvatartottal, mozgáskorlátozó eszközöket próbálnak ki és megtekintik a körleteket és a zárkákat. Felépítése:
 • Köszöntés, eligazítás, beléptetés
 • Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet működésének bemutatása (előadás)
 • Egy vagy két fő fogvatartott előadása, kérdezési lehetőség (előadás)
 • Beszélgetés a fogvatartottal
 • Prevenciós előadás, összegzés (előadás)
 • Mozgáskorlátozó eszközök bemutatása és azok kipróbálási lehetősége (kéz és láb bilincs, vezető szár)
 • Körletlátogatás, zárkák megtekintése, prevenciós körlet bemutatása

A börtönlátogatás időtartama 4 óra/alkalom. Havonta egy alkalommal szervezzük meg a programot, a pályázati időszakban 12 alkalommal. Egy alkalmon 30 fő fiatal vesz részt.

A rendezvény helyszíne: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.)

 1. Iskolában:
 • Utánkövetés, élményfeldolgozó beszélgetés, egy alkalommal, abban az osztályban, akik részt vettek a börtönlátogatáson.
 • A börtönből szabadultak önkéntes előadásai saját életükről, fogadalmaikról, újrakezdési lehetőségeikről. Az előadások tartalma igazodik az iskola elvárásaihoz és a fiatalok igényeihez. Egy hónapban egy alkalom a pályázati időszakban 12 alkalom. Egy alkalmon 30 fő fiatal vesz részt.

A rendezvény helyszíne: A programban résztvevő iskola

A Jóvátételi programok havonta egy alkalommal kerülnek megrendezésre, 30-35 fő részére. Az elmúlt évek alatt közel 1500 diák és őket elkísérő pedagógusok és szakember számára tartott a Bv. Intézet előadást. A visszajelzések alapján a Jóvátételi programot rendszerint figyelemfelkeltőnek, érdekesnek és nem utolsó sorban tanulságosnak ítélik meg az érintettek.

A programelem megvalósítója: Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület

Reflexió a Jóvátételi Programhoz

Tanulói hozzászólások:

„Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy eljuthattunk a Büntetés Végrehajtó Intézetbe. Sok mindent megtudtunk róla és nagyon tanulságos volt számunkra. Úgy gondoljuk, minden velünk egykorú fiatalnak látnia és hallani kellene azt, amire mi is lehetőséget kaptunk.”

„Nagyszerű lehetőséget kapott az osztályunk, hogy ellátogathattunk a Debreceni BV-be. Betekintést nyerhettünk a börtöni életbe, ebből megtanulhattuk, hogy a tetteinknek súlyos következményei vannak. Tiszteletre méltó volt, hogy ez a két férfi ki mert állni névvel, arccal, és felvállalták mit tettek, és elmondták milyen út vezetett idáig. Ez nagyon tanulságos volt, minden hozzánk hasonló fiatalnak részt kéne vennie egy ilyen programon, hogy a más kárán és hibáiból tanuljon, ne pedig saját maga hibáiból.”

„Én nagyon örülök neki, hogy eljutottam a BV-be. Számomra nagyon érdekes volt. Nagyon bátrak voltatok, hogy így ki mertetek állni elénk és elmondani, hogy mi történt veletek. Jó, hogy kaptuk ezt a lehetőséget. A továbbiakban sok kitartást!!”

Tanári hozzászólás:

Iskolánk részéről szeretnénk megköszönni ezt a lehetőséget. Nagyon tartalmas bűnmegelőzési programban vehettünk részt. A programban jó és rossz magatartású tanulók is részt vettek, így az összetételük nagyon változó volt. A 35 fő tanulót mindig több osztályközösségből válogattunk össze. Nagy hatással volt rájuk, osztályfőnöki órák keretében dolgozták fel a hallottakat, több alkalommal, megosztották az otthon maradt társaikkal is tapasztalatukat. A program szinte minden elemében volt olyan, ami magával ragadta a tanulókat: a tájékoztatás, a prevenció és az életút interjúk is. Az elítéltek interjúja külön nagy hatást váltott ki. Sok tanuló bátornak tartotta őket, hogy idegenek előtt felmerték vállalni a tetteiket, prevenciós céllal. Sokan, őszinte jó kívánságaikat küldik, hogy tudjanak megváltozni, letérni a bűnelkövetés útjáról és segíteni prevenciós munkájukkal a fiatalokat. Sok erőt, kitartást kívánunk a BV dolgozóinak és lakóinak egyaránt.

A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium programban részt vevő tanári és tanulói.

Kérdésed van?

Ha bármilyen kérdés merült fel benned írj bátran!

Iroda

4028 Debrecen, Piac u. 28/C.

Telefonszám

(+36) 70 771 4285

Email cím

kortarsak@kortarsak.hu

Kövess minket!

Bankszámla szám:
11738008-20062802-00000000
Adószám:
18547838-1-09
Oldalt készítette
megjelenekaneten.hu