Terepgyakorlat vezetés

A terepgyakorlat, az adott szociális képző intézmény képzési céljainak megvalósulását hivatott elősegíteni. A gyakorlati képzés biztosítja, hogy a hallgatók, diákok megismerjenek szociális intézményeket, közvetlenül lássák azok munkáját, a szociális szakemberek szakmai kapcsolatait más szakemberekkel, az esetmunka főbb módszereinek gyakorlati alkalmazását, az intézményt igénybe vevő emberek problémáit, az intézmények szolgáltatási stratégiáit, rálátásuk legyen az ellátásokhoz kapcsolódó egyéb intézményekre.

A terepgyakorlat feladata a választott problématerületen belüli elmélyülés, a kiválasztott klienscsoporttal végzett szociális esetmunka kipróbálása.

A hallgató a terepgyakorlat során intenzíven vesz részt a terephely működésében, melynek keretében a gyakornok feladata az egyéni problémák szintjeinek, a hasonló gondokkal küzdő egyének, családok, közösségek és csoportok működésének, valamint a szolgáltató rendszernek az átlátása, változás menedzselési módok tervezése, kipróbálása.

A terepgyakorlat lehetővé teszi, hogy a hallgatók gyakorlati szakembereket ismerjenek meg, akik mellett elsajátíthatják a szakma fogásait, s akik az elméleti képzéssel egyenrangú feladatot ellátva megmutatják az elméleti magyarázatok empirikus hátterét.

A gyakorlat további célja, hogy a hallgató egy adott szociális probléma szociálpolitikai vonatkozásait és a napi segítői munka elemeit összefüggéseiben lássa.

A gyakorlat során elengedhetetlen, hogy a gyakornoknak folyamatos klienskapcsolata legyen. A kliens lehet egyén, család, csoport és/vagy közösség. A szociális segítői munka terepgyakorlata arra szolgál, hogy felkészítse a hallgatót tanultak alkalmazására, fejlessze készségeit, kreatívan használja fel személyes erőforrásait az emberekkel való közvetlen munka során a szakmai értékek és etikai törvények által meghatározott keretek között.

A gyakornokok kipróbálhatják magukat – előbb tereptanárukkal, majd reális helyzetekben önállóan – valós élethelyzetekben, segítői szerepben.

A terepgyakorlatot a kiválasztott szociális intézményben dolgozó szociális szakember, tereptanár vezeti.

A terepgyakorlat-vezető olyan gyakorlatvezetésre felkészült szakképzett szociális szakember, aki rendelkezik mindazon ismeretekkel és képességekkel, amelyek szükségesek a terepgyakorlat-vezetéshez a külső intézményi gyakorlaton. A terepgyakorlat-vezető a szociális képzésben tanulók gyakorlatának oktatója az intézményben.

Tereptanári Tanúsítvány

tanusitvany

Kérdésed van?

Ha bármilyen kérdés merült fel benned írj bátran!

Iroda

4028 Debrecen, Piac u. 28/C.

Telefonszám

(+36) 70 771 4285

Email cím

kortarsak@kortarsak.hu

Kövess minket!

Bankszámla szám:
11738008-20062802-00000000
Adószám:
18547838-1-09
Oldalt készítette
megjelenekaneten.hu