Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A Hajúsámsoni Kábítószerügyi Fórum (továbbiakban: KEF) megalakulásakor egyik legfőbb céljának a drog-probléma helyi szintű társadalmasítását tűzte ki. Hajdúsámson Város Drogellenes Stratégiája ezt a célt kiemelten nevesíti, a Cselekvési tervben is hangsúlyozza. Az eddig megvalósított szakmai programok – a konkrét célok mellett – mindegyike egyúttal a helyi társadalom érzékenyítését, a közösségek bevonását is szolgálta. A Hajdúsámsoni KEF célja, hogy alkalmas legyen a helyi programok és akciók kezdeményezésére, tervezésére, értékelésére, a helyi közösség valós szükségleteire épülő egészségfejlesztési tevékenységek koordinálására.

Bővebben

 

A Hajúsámsoni Kábítószerügyi Fórum (továbbiakban: KEF) megalakulásakor egyik legfőbb céljának a drog-probléma helyi szintű társadalmasítását tűzte ki.

Hajdúsámson Város Drogellenes Stratégiája ezt a célt kiemelten nevesíti, a Cselekvési tervben is hangsúlyozza. Az eddig megvalósított szakmai programok – a konkrét célok mellett – mindegyike egyúttal a helyi társadalom érzékenyítését, a közösségek bevonását is szolgálta. A Hajdúsámsoni KEF célja, hogy alkalmas legyen a helyi programok és akciók kezdeményezésére, tervezésére, értékelésére, a helyi közösség valós szükségleteire épülő egészségfejlesztési tevékenységek koordinálására.

Alapvetően nem programok megvalósítását végző szervezet, hanem a szakmai együttműködést segítő fórumként működik, de a fenti célok elérése érdekében szervezi és valósítja meg konkrét programjait is.

A pályázat megvalósításának célja, hogy megerősödjön az a helyi- és megyei együttműködési összefogás, amelyben a kábítószer-probléma kezelésében felelősséggel rendelkező és jártas egészségfejlesztő, megelőző és kezelő tevékenységet folytató köznevelési, népegészségügyi és szociális ellátó, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési szervek vesznek részt.

Általános cél, hogy a helyi társadalom és közösségei értékszemléletében a jelenleginél hangsúlyosabban jusson érvényre a család és a közösségek iránti elköteleződés, mint alapérték.

Konkrét célkitűzések:

  • A társadalom legyen érzékenyebb a drogprobléma és általában a szenvedélybetegségek iránt azért, hogy a közösségben csökkenhessen a kirekesztés és stigmatizáció.
  • Helyi működésünkben vegyük figyelembe a függőség minden formáját (legális és illegális szerek, kémiai és viselkedéses függőségek), és azokat komplex problémaként kezeljük.
  • Szélesedjen azon közösségi és szakmai kezdeményezések hatóköre, amelyek a közösség tagjainak erőforrásaira építve növeli a civil együttműködést, a közösség tagjainak hatékony részvételét.
  • Jöjjenek létre a kábítószer-problémák új típusú, korábban nem tapasztalt megnyilvánulási formáival való megbirkózáshoz szükséges közösségi és szakmai válaszok.

A KEF építsen ki és tartson kapcsolatot minden olyan állami, önkormányzati, civil, egyházi, karitatív szervezettel, amely akár állandó, akár alkalmi közreműködésével hozzá tud járulni a drogprobléma megoldásához.

Hírek, események

Szervezetünk Prevenciós előadás sorozatot tart veszélyeztett fiatal korosztály számára.

2021. október 7.

Jelentős elismerést kapott a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF).

Az Üstökös Vándordíjat idén alapította az Emberi Erőforrások Minisztériuma azzal a céllal, hogy kifejezze elismerését azoknak a KEF-eknek, melyek rövid időn belül jelentős eredményeket tudnak felmutatni. Idén először került a díj átadásra, melyet rögtön Hajdúsámson kapott meg. A díj átadására ünnepélyes keretek között került sor 2021. szeptember 7-én a Hotel Danubius Heliában. A Hajdúsámsoni KEF működését Majzik Balázs a Nemzeti Népegészségügyi Központ Drogmegelőzési Programok Osztálya osztályvezetője méltatta, majd Dr. Müller Cecília Országos Tisztifőorvos adta át az elismerést. A díjat Kiss József a Kortársak az Egészséges Fiatalok Egyesület elnőke mint, a Hajdúsámsoni KEF szakmai elnöke vette át, aki Antal Szabolcs polgármester és a területen dolgozó szervezetek, intézmények nevében is köszönetet mondott. A köszönőbeszédben kiemelte a példaértékű összefogást, mely a szakmai munkát jellemzi Hajdúsámson városban.

2019. március 1.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szakmai nap

A város a (KEF) szervezésében megyei szintű szakmai napot tartott Hajdúsámsonban. A megye kilenc városából, több mint 20 szervezet képviselte magát a rendezvényen.

2021. szeptember 24.

Hajdú-Bihar Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szakmai Napja II.

A konferenciát köszöntötte Hajdúsámson részéről Kiss József szakmai elnök, majd előadások következtek a kábítószer probléma különböző aspektusai felől.
A rendezvény célja a megyében működő KEF-ek együttműködésének erősítése, elősegítése volt.
A megye 10 településéről, 25 intézmény, szervezet képviseltette magát a rendezvényen.

2017. február 9.

MEGALAKULT A HAJDÚSÁMSONI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

2017. március 21.

Szakemberek fogtak össze a megelőzés érdekében

Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető és Dr. Juhász Zoltán r. alezredes bűnmegelőzési osztályvezető által tartott ülésen a település drogstratégiájának megvitatásáról.

2017. június 26.

Kábítószer ellenes nap Hajdúsámsonban

Kábítószer Ellenes Világnap alkalmából városi kábítószer ellenes napot szervezett a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Az eseményre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aulájában és termeiben került sor.

Dokumentumok

A Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Fórum tagszervezete

Elnök: Antal Szabolcs polgármester

Szakmai elnök: Kiss József

Titkár: Budaházy Marianna

 

Intézmény/szervezet Képviseli

Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület

 

Kiss József

elnök

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI

Nábrádi Mihály

igazgatóhelyettes

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda

Csőszné Szilágyi Erzsébet

telephelyvezető

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

 

Juhász Zoltán alezredes,

Bűnmegelőzési Osztály, osztályvezető

Hajdúsámsoni Bűnmegelőzési Tanács

 

Dr. Danku József

elnök

Eszterlánc Óvoda

 

Deméné Tóth Ágnes

óvodavezető

Felnőtt háziorvosi szolgálat

Dr. Borus László

orvos

Gyermek háziorvosi szolgálat

Dr Jakab Éva

gyermekorvos

Védőnői Kft.

Gyöngy Ágnes

körzetvezető védőnő

Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület

 

Barta Éva

polgárőr

Lépéselőny Közhasznú Egyesület

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

Kígyósi-Lukács Judit

intézményvezető

Hajdúsámsoni Református Egyházközség

 

Lovász Krisztián

lelkipásztor

Hajdúsámsoni Római Katolikus Plébánia

Fodor András

plébános

Hajdúsámsoni Görög Katolikus Parókia

Zolcsák Miklós

parókus

Elérhetőségek

Címünk:

Hajdúsámson Város Önkormányzata

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

 

Ha kérdése van írjon nekünk!